Anders, en sedan lång tid tillbaka, välkänd medlem i Rotary Malmö Slottsstaden är klubbens nästa president. Han tillträder den 2 juli efter ett helt år av digitala möten. Vad har då Anders för tankar för det kommande Rotaryåret? Vad brinner han för lite extra? Vad kan vi vänta oss?
Vad är då viktigt för vår kommande president? Vilka mål har han satt för året och vad hoppas han att du och jag bidrar med?
 
Ja, det första målet för året är att vi ska komma tillbaka till fysiska möten. Att anpassa våra luncher efter det rådande smittläget, men att sikta på att vi så snart vaccinationerna är på plats har någonstans att mötas på och ett innehåll som gör det möjligt att delta på olika sätt.
Hur? Jo, genom att fortsätta de digitala mötena varannan vecka, så länge vi inte kan träffas, genom prat och promenad och förhoppningsvis efter sommaren, med fysiska möten. Styrelsen kommer att kontakta High Court igen för att se om de fortsatt har möjlighet att ta emot oss.
 
Anders andra mål är att fortsätta utveckla klubbens arbete för hållbarhet. Att hitta minst ett projekt med fokus på hållbarhet, gärna tillsammans med någon av våra vänklubbar. Men också att fortsätta att utveckla de projekt vi redan har igång, tex vårt sociala engagemang i vårt stipendium.
 
Det tredje området som är viktigt för Anders är: Ha kul! Klubbens värme och vilja till social gemenskap på luncherna kanske kan kompletteras med sammankomster efter arbetstid ibland. Vi kan ordna event och gå på utställningar tillsammans, mötas över mat eller kanske en kulturell begivenhet. Det finns inga gränser för vad vi kan göra tillsammans, allt i ljuset av klubbens unika värme och samhörigheten bland medlemmarna.
 
På frågan om rekryteringen av nya medlemmar svarar Anders att detta område också är väldigt viktigt och att vi tillsammans behöver vara kreativa för att bredda mångfalden i vår klubb. Möta fler yrkeskategorier, möta fler medlemmar med skilda kulturella erfarenheter, i olika åldrar och sist med inte minst påminner Anders oss om att Rotary är ett av världens största näringslivsnätverk och att han ska göra sitt bästa för att vårt fokus fortsatt ligger i att vara just det.