MATILDA JARBIN, HÅLLBARHETSCHEF GIAB
Att vi har ett klimathot, och att vi måste ställa om stora delar av vårt samhälle, kan väl inte ha undgått någon. Samtidigt behöver vi fortfarande idka handel, industri, logistik osv. Hur kan vi ställa om, utan att ställa av, ekonomin – rädda klimatet men ändå ha ekonomisk tillväxt och välstånd? Kanske kan svaret finnas i cirkulär ekonomi.
Vad är då detta? Matilda Jarvin säter begreppet i motsats till linjär ekonomi, som hittills varit förhärskande. I den linjära ekonomin ianspråktas resurser, följt av produktion, distribution, konsumtion och – avfall. Problemet är ju att jordens resurser är ändliga. Det är där den cirkulära ekonomin kommer in. Där finns inte avfall – endast återanvändning.

Det ställer dock krav på att vi producerar och konsumerar på nya sätt. Ett sätt är att gå över från att köpa saker till att köpa funktion. Matilda Jarvin tar exemplet tvättmaskin. Konsumenten efterfrågar saken (maskinen) för att få funktionen (tvätt). Ett problem är att producenterna har incitament att bygga maskiner som ganska fort går sönder, för att vi ska köpa nya. Den tekniska livslängden hålls bara tillräckligt lång så att vi inte ska byta märke nästa gång, utan tycka att de där sju-åtta åren maskinen varade faktiskt var en bra livslängd. Men om man istället gör om det till ett abonnemang, där konsumenten aldrig äger maskinen, utan blott betalar för att disponera den i sitt hem, får producenten incitament att producera en maskin som håller länge, och som kan ”ärvas” av flera konsumenter under sin livslängd. Slutresultatet blir att producenten tjänar pengar som innan, samtidigt som endast en maskin har använts istället för flera.

GIAB inledde sin bana genom att arbeta med försäkringsbolag. Försäkringsbolagen slutade för flera år sedan att kräva in de trasiga prylarna, t.ex. mobiltelefoner, som folk anmälde som skadade. Istället får kunden pengar, och behåller den gamla telefonen. GIAB samarbetar med försäkringsbolag genom att samla in de gamla prylarna – att lämna in till GIAB blir då en förutsättning för att få försäkringsersättning. GIAB reparerar sedan telefonerna och kan sälja dem vidare. Försäkringsbolagen har kunnat se stora besparingar – 30 % av de som anmält skada skickade aldrig in någon produkt. Var den ens trasig, frågar man sig nog. Detta affärsområde kallas Mobilcirkeln.

GIAB riktar även in sig på returer i e-handeln. Returer – som bygger på den lagstadgade ångerrätten – skapar mycket trafik på vägarna, och merarbete i handeln. I många fall är det så olönsamt att packa om varorna att de kasseras, trots att de egentligen är felfria. GIAB tar hand om returer åt e-handelsföretag och säljer varorna vidare, dels i en fysisk butik i Staffanstorp, dels i deras egna e-handel returhuset.se.

Övriga affärsområden är Circular Office och GIAB Consulting.

Föga överraskande kan GIAB stoltsera med att ha en positiv klimatpåverkan istället för negativ. Lönsamhet och hållbarhet går alltså hand i hand. Förhoppningen är att det ska kunna bli sant för fler företag.