Publicerad av Åsa Kalée
ULF R JOHANSSON
Mamman ville att han skulle bli präst som sin far men Enoch och livet ville annorlunda. Det var vetenskapen som lockade, för i dessa korridorer är ljudet mer upplyftande än de innanför dörrarna på teologifakulteten. Enoch Thulin är en av de personer som fascinerat och lockat vår Ulf R Johansson. Enoch Thulin kan man samla på nämligen, eller i alla fall saker som visar vem han var och vad han gjort.
Enoch Thulin föddes 1881 i Simris och efter ett mycket kort besök på teologifakulteten föll valet på fysik, kemi, matematik och inte minst Astronomi, en gemensam nämnare med vår Ulf.  Selma Lagerlöfs bok från ovan, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, gavs ut 1906 och folket befann sig i en hunger efter att behärska luften. Flygintresset var stort. Enoch är den första i Sverige som skriver en avhandling om aerodynamik och hans ”Tunna plattors färd…” ger några sista infallsvinklar på den långa vetenskapliga resan för att svara på hur fåglar flyger.
 
Han tar flygcertifikat något år senare och får sedermera licens för att bygga flygmaskiner. Han bygger främst så kallade monoplan av cykelhjul, pianotråd och roterande, oljesprutande motorer. Han utvecklar flygplansbyggandet och startar sitt företag AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. Med företaget som bas utvecklar han inte bara flygplanen och tekniken i maskinerna utan även allmänhetens kunskap och intresse för flygande. Enoch är nära vän med Gustav Dahlén och det är också han som till stor del bekostar utvecklingen av de nya planen.
 
Han är en av pionjärerna bakom utvecklingen av flygindustrin och strävar bland annat efter att likrikta tekniken i flygplanen så att det ska vara möjligt för en utbildad pilot att flyga olika typer av flygplan. Hans strävan efter att förbättra villkor syns inte bara inom tekniken utan också genom synen på medarbetare och hur han bygger upp sitt företag. Aeroplanfabriken har nästan 1000 anställda, anställda som både är delägare i företaget, får ta semester och hjälp att bygga bostäder.
 
Enoch är inte särskilt förtjust i cirkusflygningar, men förstår att han behöver ställa upp på uppvisningar för att främja intresset för flygning och flygplan. Är man pionjär räcker det inte bara att flyga förbi åskådarna på vanligt vis, det krävs något extra, något spektakulärt. Den 14 maj 1919 lyfter han med sitt Thulin K går för en generalrepetition innan uppvisningen Han ska visa var gränserna för planet går. Men i en svängarna blir kraften allt för stor. Enoch slungas ur planet och störtar till marken från hög höjd. Han omkommer omedelbart.
 
Han sörjs djupt över hela Sverige och i och med hans död och slutet på 1:a världskriget upphör flygplanstillverkningen i princip i Sverige för en tid. Thulinverken går efter en rekonstruktion över till att tillverka bilar men får svårt att konkurrera i längden på en marknad gentemot Fords löpande band.