TORSTEN ELOFSSON
Torsten är tidigare polischef boende i Malmö. Han har arbetat med polisfrågor på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Representerat Sverige i polisfrågor under svenska ordförandeskapen 2001 och 2009. Torsten arbetade 2012 som rådgivare för den palestinska polisen på uppdrag av EU. Han är ordförande för Kristdemokraterna i Malmö.
Torsten bjöd oss på en kort tillbakablick och uppfräschning av Västbankens historia och delade med sig av erfarenheter från många års internationellt arbete för att stödja utvecklingen av ett modernt polisväsende på Västbanken.
 
 
HISTORIA
•74 e kr – Romarna intar Masada
 
Jerusalem – Världens religiösa centrum
Muslimerna intar staden 637
 
    • Palestina en del av osmanska/ottomanska riket  från 1500 - 1917
    • 1800-talet: ökad judisk invandring med stöd av England och Montefiore.
• 1890: Sionismen grundas avTheodor Herzl
NF mandattext 24.7.1922
Emedan de allierade huvudmakterna (UK, FR, IT och JP) även enats om att mandatstaten (UK) skall tillse förverkligandet av den deklaration som ursprungligen gjorde den 2 nov 1917 (Balfourdeklarationen) av hans brittiska majestäts regering, och som har accepterats av sagda makter för skapandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket, är det uttryckligen förstått att ingenting må göras som kan äventyra de rättsliga och religiösa rättigheterna för icke-judiska grupper i Palestina, eller de rättigheter och den politiska status som judar i något annat land åtnjuter.
 
Viktiga årtal
•Lord Moyne mördas
•Sprängning av Hotel King David
•Deir Yassin - Irgun (Menachem Begin)- och Sternligorna (Yithzak Shamir) bakom dåden
•1948  –   Al-Nakba
•Judiska styrkor intar västra Jerusalem och stor del av palestinskt territorium.
• Drygt 700 000 palestinier flyr
• Palestinsk egendom läggs under israelisk förvaltning
•Israel proklamerar självständighet
•Jordanien tar kontroll över västbanken och östra Jerusalem
•Folke Bernadotte mördas
•1949 –       David Ben-Gurion proklamerar västra Jerusalem som del av Israel och dess huvudstad.