GUNNAR ÅKERBLOM, ESRAG
Gunnar Åkerblom är medgrundare till den europeiska grenen av ESRAG, som är en förkortning av Environment Substainability Rotary Action Group och arbetar för och med Rotary för en miljömässigt hållbar planet. De vill förstärka Rotarys image och öka dess relevans för nästa generation. Uttryckt på engelska kan det ju sägas att ”the world is in a state of emergency, whereas Rotary is in a state of membership emergency”. Nu varierar väl i och för sig svårigheterna att locka nya medlemmar från klubb till klubb, men hållbarhet är tveklöst en mycket central fråga i dagens värld, och ett nätverk eller organisation som inte öppet talar om hållbarhet kommer inte att vara relevant.
ESRAG tar fasta på sju av FN:s 17 hållbarhetsmål.

De sju punkterna är:
• Mål 7 Hållbar energi för alla
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
• Mål 14 Hav och marina resurser
• Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

ESRAG i Sverige startades 2015 av Gunnar Åkerblom, Ingrid Hesser, Klas Holmlund och Pernilla Östberg. De har en egen Facebook-sida – https://www.facebook.com/ESRAGEurope/ – medan globala ESRAG har sin webbplats på https://www.esrag.org/.
ESRAG arbetar ungefär som Rotary, med den skillnaden att man inte har regelbundna träffar med luncher och föredrag, utan istället fokuserar på gemensamma aktiviteter.
Gunnar Åkerblom skulle visa en film för oss, men här visade sig Zoom-formatets känslighet på så sätt att det inte gick att dela skärm, vilket normalt går. Föredraget blev således något rumphugget, men inte desto mindre angeläget. Alla medlemmar uppmanas ta del av Gunnars PowerPoint-presentation som medföljer veckobrevet. Och kanske ska vi alla fundera: är det kanske läge att engagera sig i ESRAG för en bättre framtid?