Rotary är ett av världens största yrkesnätverk. Med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder nås många människor av de värderingar och budskap Rotary står för och vill sprida. För ett bättre samhälle. Men trots storleken och utbredningen för de möten som sker i ”rummet” skapas tack vare sociala medier allt fler digitala sociala nätverk. 
Genom de virtuella mötesplatserna förenas människor över hela världen på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Nyheter får större spridning, arbetstillfällen på andra sidan jordklotet synliggörs och de goda exemplen av världsförbättrande åtgärder som andra personer gör kan ses av fler.

LinkedIn har 600 miljoner användare.
598,8 miljoner potentiella rotarianer.
Hur gör du reklam för vår klubb?
 
Andra kraftfulla digitala sociala nätverk är Facebook och Instagram. Klicka på ikonerna så kommer du till Rotary Malmö Slottsstadens egna sidor där.