FELICIA OHLY
Felicia Ohly, som tillsammans med Liv Helm och Matilde Böcher skrivit och satt upp pjäsen ”Prekariatet” på Malmö stadsteater, berättade om pjäsens tillkomst. Temat är, som titeln avslöjar, den del av den förvärvsarbetande befolkningen som fastnar i en situation utan den trygghet som en stabil inkomst – för de flesta något som kräver ett heltidsarbete – ger.
Ohly och hennes kollegor intervjuade 15 personer som på olika sätt kan sägas ha fastnat i det s.k. prekariatet. De livsöden och berättelser de därigenom fick ta del av stöpte de till fem distinkta rollfigurer: journalisten på 45 år som aldrig haft en tillsvidareanställning, migranten som bara fått svartjobb, Eva i hemtjänsten som tvingats gå ner i arbetstid och därför sett sig nödgad att ta extraarbete (”gig”) som lokalvårdare för att få ekonomin att gå ihop, egenföretagaren och den unga kvinnan som bara får timanställningar.
Ett bestående intryck för Ohly är spänningsfältet som dessa människor upplever mellan ”friheten att forma mitt liv som jag vill” och ”att vara fast i min situation”. Den fantastiska uppfinningsrikedom som finns hos människor, som ändå inte alltid leder till framgång, är ett annat.
På fråga från publiken gavs beskedet att det i nuläget inte går att ge något besked om huruvida pjäsen sätts upp igen. Covid-19 slår till igen. De av oss som inte sett föreställningen får hålla tummarna.