Publicerad av Åsa Kalée den okt 29, 2019
Bodil Rosqvist är biträdande huvudredaktör på Svenska Akademiens Ordbok.  På redaktionen arbetar just nu 23 personer idogt med ordskatter från 1521 till dagens datum. Ordens historia i betydelse, stavning och ursprung från 9 miljoner små papperslappar till en digital version. Ett aldrig upphörande uppdrag från svunnen tid till modernisering.
Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är ett historiskt dokument och 37 och ett halvt band, fram till ordet äga, är noggrant undersökta av redaktionen. Spårade, förklarade, utvecklade och kontrollerade. För den här gången. I SAOB beskrivs det svenska språket i definitioner, stavning och böjning. Ordboken innehåller beskrivningar av hur man använt ordet och var man kan spåra ursprunget. Med kulspetspenna och nyfikenhet sker arbetet på samma sätt idag som för drygt 100 år sedan.  
 
Språket lever, växer, krymper och andas just sin tid. Ordboken behöver uppdateras, revideras och korrigeras för att hänga med. När revideringsarbetet är klart för den här gången kommer det att finnas 39 band, inklusive en beskrivning om hur man använder ordboken. Till lycka för alla prenumeranter.  
På svenska akademiens hemsida svenska.se kan du hitta de digitala varianterna av de ordböcker, tre till antalet, som svenska akademien ger ut. I svenska akademiens ordlista (SAOL) anges hur orden stavas och hur de böjs. Till varje ord finns även en kort definition. SAOL innehåller 126 000 ord. Den något mer anonyma ordlistan svensk ordbok (SO) är en definitionsordbok. Här beskrivs orden i modern svenska ingående. De 65 000 orden fungerar som ett uppslagsverk för den som vill förstå ordens innebörd djupare eller få hjälp i författandet av egna texter.
Även om det finns en digital version av den historiska ordboken (SAOB) har revideringsarbetet till mångt och mycket skett på samma sätt nu som förr. De ramar och den form man valde för att beskriva orden när boken först trycktes 1898 har blivit standard. Diskussionerna i svenska akademien pågår och arbetet går emot att modernisera både sättet ord blir återgivna, hur revideringsarbetet går till samt till hur nya ord inkluderas i verket allt eftersom språket fortsätter att utvecklas. Från kulspetspenna till användarvänliga gränssnitt. Prenumeranterna väntar med spänning.
Ord från presentationen som sekreteraren fick slå upp:
excerpera, etymologi, korpus