Publicerad av Åsa Kalée den dec 03, 2019
 Ann Linderoth
20 minuter är ett kort stund, ett ögonblick, för någon med mycket att berätta och undervisning i blodet. Ann Linderoth är rektor på ProCivitas i Malmö, en gymnasieskola med näringslivsprofil. I Anns uppdrag ingår att skapa förutsättningen för skolans studiemotiverade elever och kompetenta personal att utvecklas och växa.
 ProCivitas privata gymnasium ligger på Citadellsvägen i Malmö, här går 750 elever i olika teoretiska program. Profilen är starkt kopplad till förberedelser för näringslivet och studenter från skolan finns också i hög utsträckning representerade på tex Handelsprogrammet. 
 
Skolan i Malmö har funnits sedan 2002. Första gymnasieskolan grundades 1997 i Helsingborg av Gustaf Wiklund, några år senare i Växjö. Idag finns det Procivitas gymnasium på 6 orter och en 7:e skola startas i Uppsala 2020. Gymnasieskolorna ingår i AcadeMedia. 

Det fria skolvalet (1992) kopplade skolpengen till eleverna och gjorde det möjligt för friskolor att slopa terminsavgifter och att konkurrera om alla elever i målgruppen. Innan det fria skolvalet kunde kommuner välja att ge en mindre skolpeng till privata I dag får inga skolor ta ut avgifter av eleverna, just för att alla ska kunna välja skola på samma villkor. (Det enda undantaget från den regeln är de tre riksinternatskolorna, som lyder under särskilda regler i skollagen.)
 
Utvecklingen i Malmö har varit gynnsam, trots att staden historiskt haft ett visst politiskt motstånd gentemot privata skolor. Stora årskullar under de första åren och senare, när årskullarna gick ner, ett etablerat koncept med högt söktryck, har gjort att skolan har klarat demografiska toppar och dalar bättre än genomsnittet gymnasieskolor i Malmö.
 
Det är inte fult att vara driven på ProCivitas och skolan kan stolt presentera inte bara unga företagare utan även stipendiater och landslagsspelare. Inget lämnas till slumpen och skolans restaurang möjliggör för mätta och förberedda elever. Man satsar på trivsel och hälsa, gör helt enkelt det där lilla extra för att signalera att skolan är allas arbetsplats. Fruktfat, glögg och pepparkakor eller motiverande studieresor.
 
Grundpelaren, samarbetet med näringslivet, säkerställs bland annat genom att de lärare som anställs, har egen erfarenhet från näringslivet. Skolan har även en egen heltidsanställd näringslivskoordinator. Mentorsprogrammet är ytterligare ett sätt att låta eleverna få personlig och dedikerad coachning av en yrkesverksam person under studietiden. En gång i månaden träffas elev och mentor under ett morgonmöte.
 
Är du intresserad av att vara mentor till en elev på ProCivitas kan du läsa mer om mentorsprogrammet här: https://www.procivitas.se/malmo/mentorsprogrammet/ . Har du redan bestämt dig kan du anmäla ditt intresse till skolans näringslivskoordinator Åsa Götze genom ett mail till: asa.gotze@procivitas.se