Publicerad av Jan Book

JAN BRUNKWALL, PROFESSOR I KÄRLKIRURGI

Vi väntar med spänning på vår klubbmedlem Jan Brunkwall egoföredrag men det kommer vi att få förmånen att höra när vi ser varandra i ögonen utan digitalt filter emellan. 
Klubbens egen Jan Brunkwalls föredrag öppnade för en kort stund ett fönster in i kärlkirurgins värld.
 
Klubbens egen Jan Brunkwalls föredrag öppnade för en kort stund ett fönster in i kärlkirurgins värld. Med akademins sedvanliga trattprincip inleddes föredraget med det allmänna, i form av en kort genomgång av de olika typerna av kärl – artärer, vener och lymfkärl, av vilka vi fick veta att de sistnämnda är särskilt besvärliga att utföra kirurgi på – ocholika åkommor som kan drabba dem, för att sedan landa i det specifika, nämligen aortaaneurysm. Vid detta i slutändan livshotande tillstånd, som även kallas pulsåderbråck, uppstår vidgningar i aortans kärlvägg. 
Vem kan då tänkas få aortaaneurysm? Ja, även i andra sammanhang kända riskfaktorer såsom hög ålder, manligt kön, rökning och högt blodtryck ökar vid sidan av en viss ärftlighet risken att drabbas. Även om det kan sägas vara klokt att undvika rökning och annat som kan höja blodtrycket, tycks hög intelligens tyvärr inte erbjuda något fullgott skydd, ty själve Albert Einstein fick aortaaneurysm. Trots att han fick aortan inlindad i cellofan dog han sju år senare av åkomman vid 76 års ålder efter att ha vägrat operation.
Som på så många andra fronter har teknologin och läkekonsten utvecklats vidare, och idag kan aortaaneurysm botas med titthålskirurgi. Hur detta går till fick vi veta på ett pedagogiskt vis, även om det framstår som sannolikt att denne referatskrivare inte skulle klara att avlägga godkänd tentamen för professorn riktigt än. Kanske är dock det där fönstret inte helt stängt, vem vet?
Vid tangentbordet, Ola Jingryd