AGGE ANGUSSON, STIPENDIAT ENGAGEMANG MALMÖ
Agge Angusson, tidigare stipendiat för klubbens stipendium Engagemang Malmö, läser just nu arabiska och teologi med målet att bli präst. Han har under många år varit aktivt engagegad i möten mellan människor och hur man kan skapa förutsättningar för personer med olika erafrenhet och livsåskådning att mötas med respekt för varandra. De fysiska mötena och stödet till personer med psykisk ohälsa har tyvärr fått pausas under coronaepidemi. Bristen på tid för mellanmänskliga möten och kontakt under pandemin har fått Agge att reflektera över situationen för många äldre och ensamma.
Det gör lite ont i bröstet att tänka på att de som redan har det svårt har fått det ännu lite svårare i och med pandemin. Ensamhet är tungt och att lyssna på Agges vittnesmål om hur tiden i till exempel äldrevården effektiviseras och kortas hos varje person så att det så viktiga lyssnandet snart inte får plats längre är ett hårt uppvaknande.
Det är fint att kunna mötas digitalt, det är i alla fall ett sätt att närma sig. Ett möte att se fram emot, en känsla av att någon väntar på att man ska finnas där. Agge har sett hur organsiationer och samhället har ansassat sig och lärt sig att leva med distansen. Men han frågar sig hur länge efter pandemins akuta stadie som effekterna av isoleringen kommer att märkas i samhället. Vad händer i ett samhälle där vi berövat möjliheten till kontakt? Bristen på kontakt och egenmakt över den egna sociala situationen har gjort att många personer som redan befinner sig i utsatthet eller psykisk ohälsa har fått det än svårare.
I Agges bubbla finns alla planer för framtiden kvar. Det finns fortfarande en stark vilja att driva de projekt och utbildningar som möjliggör för att minska avstånden i samhället. Det finns en stark önskan om ett samhälle där fler sträcker ut handen eller värmen till de som inte har någon.