Publicerad den nov 27, 2019
Året är 1577 och en syskondispyt gör att ärtsoppan inte riktigt smakar på samma vis som den gjort tidigare. Erik XIV dör i svåra plågor och drygt 400 år senare väcks ett historiskt intresse hos en av Malmös unga.
Agge Angusson har alltid haft ett historiskt intresse, krig, de svenska kungarnas öden och mycket mer. Men det var när han läste om 2:a världskrigets och de hemska brotten mot mänskligheten som viljan att förstå och att göra något åt orättvisor fick fart på riktigt. Hur någon kan välja att dela in mänskligheten i de som är värda och de som är utan värde kunde han bara inte få grepp om.
 
Ganska snart efter det vaknande intresset för mänskliga rättigheter och världens orättvisor engagerade sig Agge i Ungdomar mot rasism, organisationen Fatta och Peace Makers samt Fryshusets olika verksamheter för stöd till unga. Engagemanget har oftast skett i partipolitiskt obundna organisationer. Fokus har varit interkulturell dialog och över åren har han medverkat till utformningen av ett antal utbildningar för bland annat gymnasieungdomar. Agges erfarenhet är att grupper och personer med olika åsikter förr pratar mot varandra än med varandra, varför formen för samtalet är viktig. Då är verktyg som ger möjlighet till ögonöppnande samtal av största vikt.
 
Efterhand som erfarenheten har ökat har Agge även börjat att designa egna projekt. Framförallt för att främja interreligös och interkulturell dialog. Han upplever att vissa frågor ofta ställs mot varandra – som religion och jämställdhet. Som om det skulle vara en motsättning att vara feminist och troende. Just nu arbetar Agge på en utbildningsserie för unga, en Toolbox 2.0 där ledarskap, dialogverktyg och kunskap om gruppdynamik ligger i fokus. Redskapen ska göra det möjligt att förstå sig själv och andra bättre och därmed minska fobierna för det okända som han upplever brer ut sig i samhället. Det är våra förutfattade meningar och motsättningar som hindrar oss ifrån att mötas på riktigt menar Agge. Projekten utgår just nu ifrån Fryshuset.
 
Just nu engagerar studier i teologi. Målet är att bli präst, för att genom sitt kall verka för att fler människor på jorden ser på varandra som syskon. Inte syskon som lägger gift i ärtsoppa, utan syskon som månar om den nästa som om vore vi en och samma familj.
 
Allt det här hinner han med. Och lite till. Körkort, skägg och engagemang paketerat i en och samma person.