Vem eller vilka inspirerar dig? Vem känner du som är ung, mellan 20-30 år, och som med sitt engagemang inom t.ex. samhälle, kultur, idrott eller annat område gör Malmö lite bättre? Vem blir Engagemang Malmö Stipendiat 2023?
 
 
ENGAGEMANG MALMÖ är ett stipendium på 20 000 kr som ska gå till en eller flera yngre personer som gör något riktigt bra för Malmö.
 
Stipendiet ska gå till yngre personer som genom sitt personliga engagemang uträttar saker som påverkar Malmö på ett positivt sätt. Det yttersta syftet är att uppmuntra stipendiaterna att fortsätta i samma goda anda och vara champions för andra.
 
 
Tänkbara stipendiater kan verka inom flera olika samhällsområden; hon eller han kan vara en duktig ledare eller tränare inom idrotten, en samhällsentreprenör, en kreativ lärare, en modig kulturarbetare, en engagerad person från någon intresseorganisation etc.
 
Genomgående är att stipendiaterna – med egen drivkraft, personligt engagemang och mod, gärna med ett innovativt förhållningssätt – gör Malmö till en ännu bättre plats att leva och utvecklas i.
 
Aktuell information om Engagemang Malmö 2023 finns nu på https://engagemangmalmo.se/