Contact: Jan Book
20
nov
2020
Malmö-Slottsstaden
Video-möte
Malmö,
Sweden

Annelie Björkhagen Turesson, berättar om utbytesstudenter


Annelie Björkhagen arbetar som barn- och familjeforskare vid Malmö universitet och i Malmö stad. Hon har tre biologiska barn och tre bonusbarn. Två av dessa har varit utbytesstudenter i Australien resp. USA.Hon har även tagit emot tre utbytesstudenter från México, USA och Australien. Två av dessa är idag bosatta i Sverige. Hon skall berätta om vad utbytesprogrammet inom Rotary har betytt för sin familj såväl på kort som på lång sikt.