25
nov
2022
Malmö-Slottsstaden
Elite Hotel Savoy
Norra Vallgatan 62
Malmö,  211 22
Sweden

Idag besöker distriktets guvernör, Ulf Bingsgård, Malmö-Slottsstaden Rotaryklubb.

Varmt välkommen!