Contact: Jan Book
06
nov
2020
Malmö-Slottsstaden

Sweden

Roten till det onda - bakgrunden till dagens konflikter i Mellanöstern

Ingmar är sedan 2009 knuten till Lunds universitet och Kulturuniversitet i Istanbul. Han har varit anställd vid UD och haft flera olika befattningar om och i Mellanöstern, bland annat Charge d'affaires i Damaskus och Amman. Ingmar är författare till ett tjugotal böcker och har tilldelats ett flertal priser och hederstitlar.