Contact: Jan Book
04
dec
2020
Malmö-Slottsstaden
Video-möte

Sweden

Butiksdöden tar oss tillbaka till 1910-talets affärsutbud

Kulturgeografen Ola Tufvesson gjort en djuplodande inventering av hur butiksutbudet ändrats under det senaste seklet.

Länk till Zoom-mötet:  https://zoom.us/j/92998350635?pwd=WVlIQ2IzMDZDdUtJS0NoTjRMalJXdz09

Föredraget tar upp detaljhandelns strukturomvandling och hur denna påverkar stadsmiljö och stadskärnor. Få kan ha undgått alarmerade rapporter med rubriker som ”butiksdöd”, ”externhandeln tömmer innerstäderna” och ”e-handeln slår ut den lokala handeln”.

Inledningsvis presenteras en studie om hur handeln förändrats i några perioder. Det visar sig att handel och service i stadskärnorna visserligen förändrats radikalt men att utvecklingen på många sätt kanske inte är linjär utan cirkulär.  Före 1960- 70- 80- talens guldålder för ”modern” handel fanns något annat som dominerade i städernas bottenvåningar. Reparationer, lösvikt, skräddarsytt, återanvändning, möten, cykelbud, verkstäder…Mycket talar för att det kanske är dit vi är på väg igen.

Därefter redogörs för några olika strategierna som kan användas för att lyfta handel i stadskärnor eller fysiska platser i allmänhet som vill bara attraktiva. Stadskärnorna har svårt att konkurrera med de andra handelskanalernas tillgänglighet, volymer, sortiment och priser men det finns andra kort att spela ut… Men det handlar inte enbart om vad stadskärnan kan göra för oss utan också vad vi kan göra för stadskärnan. Få är beredda att konsekvenserna om ett gränslöst extern- och e-handlande förvandlar våra stadskärnor till det som drabbade de flesta amerikanska storstäder på 1970-talet. Kanske måste vi bara prata om platsmoral?

Vi kommer även att hålla vårt Årsmöte