Contact: Jan Book
18
dec
2020
Malmö-Slottsstaden
Video-möte
Malmö,
Sweden

Samhällets krisberedskap och människors agerande under pandemin

Den globala pandemin Covid-19 har fått myndigheter och privatpersoner till att vidta omfattande åtgärder, ibland nästintill extrema. Allt från att jobba dygnet runt med att säkerställa vårdbehoven till att i princip ändra sin livsstil helt har påverkat samhället stort. Pandemin leder naturligt till en mängd frågeställningar från allmänheten, t.ex. kring hur en kris brukar hanteras i samhället eller vad enskilda individer kan och bör ta ansvar för under en kris. Vi har alla sett exempel på hur människor kan bete sig under en kris, och vad detta kan få för följder i samhället. I detta föredraget beskriver Tove Frykmer översiktligt hur det s.k. krishanteringssystemet ser ut i Sverige samt berör kort hur allmänheten kan reagera och agera under en kris.
Tove tar gärna emot frågor i förväg. Skicka dem via mig på jan.book@hotmail.com.

Albin Tanke håller Julavslutning efter föredraget