Klubbens historia
Vid ett antal tillfällen under klubbens nu 65-åriga historia, har en eller flera klubbmedlemmar fattat pennan för att skriva något om vår klubbs historia. 
 
 Till de mer ambitiösa bidragen i detta avseende får nog räknas Eskil Aspelins Malmö-Slottsstaden Rotaryklubb 8 mars 1957 - 30 juni
1976. Ur denna berättelse framgår att distriktsguvernören Bo Pfannenstill år 1956 gav Rotarykamraten Sten Winblad i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en tredje Rotaryklubb i Malmö. Då fanns Malmö Rotaryklubb (från november 1928) och Malmö-Möllevången Rotaryklubb (från maj 1953). Resultatet av Sten Winblads bemödanden blev vår klubb, Malmö-Slottsstaden Rotaryklubb.
 
Ett tidningsklipp av en notis om klubbens tillblivelse.
 
Tillskotten från andra klubbar var god den första tiden. Fran Malmö RK kom Sten Linander, vår klubbs förste sekreterare, och Olle Nivenius; från Malmö-Möllevången RK övergick Bengt Dieden, Karl Dahlquist, Erik Larme, Gunnar Laurell, vår klubbs förste president, och Ruben Pontén; från Härnösand RK kom David Boberg och från Eslöv RK Erik Lundberg. Ytterligare 20 herrar, som inte tidigare varit medlemmar i Rotary, anslöt som chartermedlemmar fredagen den 8 mars 1957 (alltså på Internationella kvinnodagen) vid klubbens konstituerande sammanträde. En av dessa herrar, Stig Törnebohm, var fortfarande medlem i vår klubb 2019.
Vid ett klubbmöte den 6 december 1957 fastställdes klubbens emblem, ritat av medlemmen Thorsten Roos, samt att klubbens vecko-sammanträden skulle vara förlagda till lunchtid på fredagar.
 
Den 8 mars 1996 blev de första kvinnliga medlemmarna inlåtna i vår klubbgemenskap. 
 
Ar 2015 inrattades, på initiativ av dåvarande klubbpresidenten Rickard Häll, stipendiet Engagemang Malmö. Stipendiet på 20 000 kr, skall gå till en yngre person som genom sitt personliga engagemang uträttar saker som påverkar Malmö på ett positivt sätt.