Stipendium Engagemang Malmö 

ENGAGEMANG MALMÖ är ett stipendium på 20 000 kr som ska gå till en eller flera yngre personer som gör något riktigt bra för Malmö.
 
 
Stipendiet ska gå till yngre personer som genom sitt personliga engagemang uträttar saker som påverkar Malmö på ett positivt sätt. Det yttersta syftet är att uppmuntra stipendiaterna att fortsätta i samma goda anda och vara champions för andra.
 
Stipendium Engagemang Malmö Callette Terhaerdt Losic 2022-10-31 23:00:00Z 0
Anders Lagerholm, tillträdande president i Rotary Malmö Slottsstaden Jan Book 2021-05-26 22:00:00Z 0

Nimis, en berättelse om konstverket

artikeltumnagel
LARS VILKS, KONCEPTKONSTNÄR OCH FIL DR. I KONSTVETENSKAP
Om vi hade haft vanliga lunchsammankomster hade det nog varit svårt, ja rent ut sagt, omöjligt att få möta och lyssna till Lars Vilks föredrag om Nimis. Men nu är det fortfarande pandemitider och det digitala mötet öppnar möjligheten att bjuda in gäster som vi annars inte mötte. Häng med, i en konstnärs förklaring och tankar om det uppmärksammade konstverket Nimis.
 
Nimis, en berättelse om konstverket Jan Book 2021-05-09 22:00:00Z 0

Författaren och psykologen som älskar vinterbad - 9 april 2021

artikeltumnagel
HELENA KUBICEK-BOYE, PSYKOLOG, FÖRFATTARE OCH VINTERBADARE
Helena har skrivit de tre deckarna om Anna Varga som utspelar sig på Säters rättspsykiatriska klinik. Hon har även skrivit Sömnsagor för barn och Storytels Somna-texter med Mikael Persbrandt. Helena är legitimerad psykolog och har även skrivit böcker inom psykologi och hälsa. Hon leder e-kurser och håller samtal/terapi online eller IRL. Specialinriktning på sömnproblem. Hon vurmar för bad året runt (inkl. vintebad) och har nyligen skrivit en bok om "Wild swimming".
Författaren och psykologen som älskar vinterbad - 9 april 2021 Jan Book 2021-04-08 22:00:00Z 0

Innan kärlet exploderar - 26 mars 2021

Publicerad av Jan Book
artikeltumnagel

JAN BRUNKWALL, PROFESSOR I KÄRLKIRURGI

Vi väntar med spänning på vår klubbmedlem Jan Brunkwall egoföredrag men det kommer vi att få förmånen att höra när vi ser varandra i ögonen utan digitalt filter emellan. 
Klubbens egen Jan Brunkwalls föredrag öppnade för en kort stund ett fönster in i kärlkirurgins värld.
 
Innan kärlet exploderar - 26 mars 2021 Jan Book 2021-03-25 23:00:00Z 0

Malmö är bäst i Europa på hållbar konsumtion - 12 mars 2021

artikeltumnagel
OLOV KÄLLGARN, LOUISE DAHL OCH ARWIN SOHRABI
Fredagen den 12 mars gästades Rotary Malmö Slottstaden av Olov Källgarn, Louise Dahl och Arwin Sohrabi.  Olov och Louise är koordinatorer Fairtrade city i Malmö och Arwi är ordförande i den samverkansgrupp som arbetar med Malmös satsning. Olov och Louise berättade om Malmös arbete för att nå målen för Agenda 2030 och hur man, för att kunna mäta effekten av omställningen valt att fokusera på batterier. Malmö vill ju, sedan gammalt, alltid vara först på bollen och har så varit i fråga om satsningar för miljömål och en rättvis handel.
Malmö är bäst i Europa på hållbar konsumtion - 12 mars 2021 Jan Book 2021-03-11 23:00:00Z 0

Felicia Ohly, dramatiker Malmö stadsteater - 26 februari 2021

artikeltumnagel
FELICIA OHLY
Felicia Ohly, som tillsammans med Liv Helm och Matilde Böcher skrivit och satt upp pjäsen ”Prekariatet” på Malmö stadsteater, berättade om pjäsens tillkomst. Temat är, som titeln avslöjar, den del av den förvärvsarbetande befolkningen som fastnar i en situation utan den trygghet som en stabil inkomst – för de flesta något som kräver ett heltidsarbete – ger.
Felicia Ohly, dramatiker Malmö stadsteater - 26 februari 2021 Jan Book 2021-02-25 23:00:00Z 0

Kristian Rankloo, Help At Hand - 12 februari 2021

artikeltumnagel
KRISTIAN RANKLOO
Under fredagens föreläsning fick vi lyssna till organisationen Help at hands grundare Kristian Rankloo och hans skildringar över det ihärdiga och aldrig upphörande arbetet med att bidra till ökade livsvillkor för barn runt om i världen. Organisationen startades av 2013. De arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. De har drivit projekt i Filippinerna och Uganda.
Kristian Rankloo, Help At Hand - 12 februari 2021 Jan Book 2021-02-11 23:00:00Z 0

Erfarenheter från Västbanken - 29 januari 2021

artikeltumnagel
TORSTEN ELOFSSON
Torsten är tidigare polischef boende i Malmö. Han har arbetat med polisfrågor på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Representerat Sverige i polisfrågor under svenska ordförandeskapen 2001 och 2009. Torsten arbetade 2012 som rådgivare för den palestinska polisen på uppdrag av EU. Han är ordförande för Kristdemokraterna i Malmö.
Erfarenheter från Västbanken - 29 januari 2021 Jan Book 2021-01-28 23:00:00Z 0

Hur mycket av identiteten sitter i kläderna - 15 januari 2021

artikeltumnagel
MARGARETA MELIN
Ibland är det nyttigt att få sina cirklar rubbade. Att skakas om lite och träna sig i att inte lyssna för mycket med ögonen. Ställa sig frågan om vem det är som framför budskapet och vad den personen säger med klädsel och beteende lika mycket som det som faktiskt sägs.
Hur mycket av identiteten sitter i kläderna - 15 januari 2021 Jan Book 2021-01-14 23:00:00Z 0

Samhällets krisberedskap under panemin - 18 december 2020

artikeltumnagel
TORE  FRYKMER - DOKTORAND LUNDS UNIVERSITET
Tove Frykner forskar om hur man agerar i kris, främst hur de formella aktörerna, som räddningstjänst, kommuner och regioner, agerat under pandemin. Tove, som har mer än ett halvår bakom sig av digital undervisning på universitetet, är van vid zoom. Hon menar att krishantering och krisberedskap har ställts på sin spets i och med coronapandemin.
Samhällets krisberedskap under panemin - 18 december 2020 Jan Book 2020-12-17 23:00:00Z 0

Butiksdöden tar oss tillbaka - 4 december 2020

artikeltumnagel
OLA TUFVESSON, KULTURGEOGRAF
Hur har butiksutbudet förändrats över tid?
Ola arbetar på institutionen för Service Management på Campus Helsingborg och har gjort en studie för ca 2 år sedan kring hur butiksutbudet och stadsbilden har förändrats över tid. Ola berättade om hur förändringar sker genom att nya typer av aktörer kommer in och förändringen sker gradvis. Materialet till studien bygger på fotoböcker. Fotografen gjorde 15 volymer under sin tid så därför finns det mycket material.
Butiksdöden tar oss tillbaka - 4 december 2020 Jan Book 2020-12-03 23:00:00Z 0

Guvernörsbesök - 13 november 2020

artikeltumnagel
STEFAN KNUTSSON, GUVERNÖR DISTRIKT 2390
Stefan Knutsson gav oss en berättelse om sitt högts personliga förhållande till Rotary, till känslan av att dela något större med fler och viljan att vara med och påverka Rotary för framtiden. Under styrelsemötet precis innan berättade han att distriktet värvat 31 nya medlemmar under hösten, trots pandemin och att de flesta klubbarna genomför någon form av digitala möten. Om än med olika frekvens.
Guvernörsbesök - 13 november 2020 Jan Book 2020-11-12 23:00:00Z 0

Skånska dialekter - 23 oktober 2020

artikeltumnagel
CHRISTIAN KINDBLAD, LOKALHISTORIKER
Att skriva ett referat på skånska är mer än de flesta klarar av, men det är verkligen något jag önskade att jag behärskade efter Christian Kindblands föredrag om skånska dialekter. Så mycket kunskap och lärorika anekdoter gör att jag uppmanar alla att ta del av Christians kunskap genom böcker och andra föredrag. Att sammanfatta det i ett kort veckobrev gör det knappast rättvisa.
Skånska dialekter - 23 oktober 2020 Jan Book 2020-10-22 22:00:00Z 0

ESRAG: Miljömässig hållbarhet i Rotary - 9 oktober 2020

artikeltumnagel
GUNNAR ÅKERBLOM, ESRAG
Gunnar Åkerblom är medgrundare till den europeiska grenen av ESRAG, som är en förkortning av Environment Substainability Rotary Action Group och arbetar för och med Rotary för en miljömässigt hållbar planet. De vill förstärka Rotarys image och öka dess relevans för nästa generation. Uttryckt på engelska kan det ju sägas att ”the world is in a state of emergency, whereas Rotary is in a state of membership emergency”. Nu varierar väl i och för sig svårigheterna att locka nya medlemmar från klubb till klubb, men hållbarhet är tveklöst en mycket central fråga i dagens värld, och ett nätverk eller organisation som inte öppet talar om hållbarhet kommer inte att vara relevant.
ESRAG: Miljömässig hållbarhet i Rotary - 9 oktober 2020 Jan Book 2020-10-08 22:00:00Z 0

Kärlek och egenmakt i pandemins spår - 25 september 2020

artikeltumnagel
AGGE ANGUSSON, STIPENDIAT ENGAGEMANG MALMÖ
Agge Angusson, tidigare stipendiat för klubbens stipendium Engagemang Malmö, läser just nu arabiska och teologi med målet att bli präst. Han har under många år varit aktivt engagegad i möten mellan människor och hur man kan skapa förutsättningar för personer med olika erafrenhet och livsåskådning att mötas med respekt för varandra. De fysiska mötena och stödet till personer med psykisk ohälsa har tyvärr fått pausas under coronaepidemi. Bristen på tid för mellanmänskliga möten och kontakt under pandemin har fått Agge att reflektera över situationen för många äldre och ensamma.
Kärlek och egenmakt i pandemins spår - 25 september 2020 Jan Book 2020-09-24 22:00:00Z 0

Välj mig - motståndaren är farlig - 11 september 2020

artikeltumnagel
ÖRJAN HULTÅKER, ÄGARE SKOP
Örjan Hultåker äger och arbetar i analysbolaget SKOP, ett företag som genomför, analyserar och publicerar rapporter för bland annat ekonomiska analyser. Under fredagens föredrag får vi ta del av fakta och analys av det stundande presidentvalet i USA. Örjan inleder med att konstatera att valet har två mörkliga kanidater. Idag, två månader innan valet, har Joe Biden ett litet försprång. Men då ska man hålla i minnnet att Hilary Clinton också såg ut att ha kopplat greppen när valkampanjen gick in i sitt slutskede 2016. Vi vet alla hur det gick då.
Välj mig - motståndaren är farlig - 11 september 2020 Jan Book 2020-09-10 22:00:00Z 0

Cirkulär ekonomi och hållbarhet - 28 augusti 2020

artikeltumnagel
MATILDA JARBIN, HÅLLBARHETSCHEF GIAB
Att vi har ett klimathot, och att vi måste ställa om stora delar av vårt samhälle, kan väl inte ha undgått någon. Samtidigt behöver vi fortfarande idka handel, industri, logistik osv. Hur kan vi ställa om, utan att ställa av, ekonomin – rädda klimatet men ändå ha ekonomisk tillväxt och välstånd? Kanske kan svaret finnas i cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi och hållbarhet - 28 augusti 2020 Jan Book 2020-08-27 22:00:00Z 0

OBS - coronavirus

Våra fysiska Rotarymöten ställs in tills vidare och ersätts till viss del av digitala möten. Kolla gärna våra kommande möten till höger.
Mer information via Angela Everbäck - 0761 607069 eller via malmo-slottsstaden@rotary.se
 
OBS - coronavirus 2020-08-09 22:00:00Z 0

Enoch Thulin, skånskt flygaress och företagare

Publicerad av Åsa Kalée
artikeltumnagel
ULF R JOHANSSON
Mamman ville att han skulle bli präst som sin far men Enoch och livet ville annorlunda. Det var vetenskapen som lockade, för i dessa korridorer är ljudet mer upplyftande än de innanför dörrarna på teologifakulteten. Enoch Thulin är en av de personer som fascinerat och lockat vår Ulf R Johansson. Enoch Thulin kan man samla på nämligen, eller i alla fall saker som visar vem han var och vad han gjort.
Enoch Thulin, skånskt flygaress och företagare Åsa Kalée 2020-02-23 23:00:00Z 0

INGA GULLIGA VYKORT

artikeltumnagel
 
Att höra Christians berättelse om husen, människorna och händelserna i Malmö ger en varm känsla, bilden av mitt Malmö klarnar ännu lite mer. Att därtill sitta på första raden tillsammans med tre Rotary-vänner som nickar igenkännande, skrattar till och kan addera ännu fler detaljer på minneskartan är verkligen första parkett.
INGA GULLIGA VYKORT Åsa Kalée 2020-01-12 23:00:00Z 0

TANKAR FRÅN TANKE - BERÄTTELSENS KRAFT

Publicerad av Åsa Kalée den 23 Dec 2019
artikeltumnagel
Det är inte alla klubbar som har en egen präst, eller en egen Arne Weise-röst. Men det har vi i Albin. I 15 år har han tagit oss med på en resa i julstämningens varma ljus. En stund av lyssna, eftertanke och ta in. En paus i julstöket, att stilla andas. Så andas ut sakta, föreställ dig doften av granris och hyacint, av kanel och apelsin. Belysningen är dämpad, levande ljus och julstämningen är över oss.
TANKAR FRÅN TANKE - BERÄTTELSENS KRAFT Åsa Kalée 2019-12-22 23:00:00Z 0

HÄR TÄNDS FRAMTIDA STJÄRNOR. PROCIVITAS - EN GYMNASIESKOLA MED PROFIL

Publicerad av Åsa Kalée den 03 Dec 2019
artikeltumnagel
 Ann Linderoth
20 minuter är ett kort stund, ett ögonblick, för någon med mycket att berätta och undervisning i blodet. Ann Linderoth är rektor på ProCivitas i Malmö, en gymnasieskola med näringslivsprofil. I Anns uppdrag ingår att skapa förutsättningen för skolans studiemotiverade elever och kompetenta personal att utvecklas och växa.
HÄR TÄNDS FRAMTIDA STJÄRNOR. PROCIVITAS - EN GYMNASIESKOLA MED PROFIL Åsa Kalée 2019-12-02 23:00:00Z 0

Skägget, namnet och engagemanget = sant

Publicerad den 27 Nov 2019
artikeltumnagel
Året är 1577 och en syskondispyt gör att ärtsoppan inte riktigt smakar på samma vis som den gjort tidigare. Erik XIV dör i svåra plågor och drygt 400 år senare väcks ett historiskt intresse hos en av Malmös unga.
Skägget, namnet och engagemanget = sant 2019-11-26 23:00:00Z 0

FRÅN A TILL Ö OM OCH OM IGEN

Publicerad av Åsa Kalée den 29 Oct 2019
artikeltumnagel
Bodil Rosqvist är biträdande huvudredaktör på Svenska Akademiens Ordbok.  På redaktionen arbetar just nu 23 personer idogt med ordskatter från 1521 till dagens datum. Ordens historia i betydelse, stavning och ursprung från 9 miljoner små papperslappar till en digital version. Ett aldrig upphörande uppdrag från svunnen tid till modernisering.
FRÅN A TILL Ö OM OCH OM IGEN Åsa Kalée 2019-10-28 23:00:00Z 0

75 % AV BESKRIVNINGEN, 100 % AV UPPLEVELSEN

Publicerad av Åsa Kalée den 21 Oct 2019
artikeltumnagel

När jag var liten ville jag bli svensk mästare i ridning. Och miljonär. Nu blir man ju inte miljonär av att hålla på med hästar. Men upplevelserna jag fått genom åren har gett ett värde långt högre än så. Till vardags drar jag fram genom skogen runt Fulltofta med min egen Madamm, men i september i år förverkligade jag en dröm jag haft sedan länge. En riktig långritt. Ett äventyr på hästryggen. 

75 % AV BESKRIVNINGEN, 100 % AV UPPLEVELSEN Åsa Kalée 2019-10-20 22:00:00Z 0

ALLA MÄNNISKOR ÄR DJUR MEN INGA DJUR ÄR MÄNNISKOR

Publicerad av Åsa Kalée den 14 Oct 2019
artikeltumnagel

Vad kännetecknar en människa? När blev vi det? Vem var Adams pappa? Spörsmålen har upptagit det mänskliga sinnet sedan tillgången till viktiga näringsämnen i kosten tillgängliggjordes och vår hjärna och därmed dess kapacitet växte. Lennart Koskinen, är biskop emeritus i svenska kyrkan. Han är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och har ägnat en stor del av sin tid tillsammans med andra för att genom tvärvetenskapliga studier gå på djupet av vem vi är.

ALLA MÄNNISKOR ÄR DJUR MEN INGA DJUR ÄR MÄNNISKOR Åsa Kalée 2019-10-13 22:00:00Z 0

FRÅN ÖSTERLENSK TILL ÖSTERLÄNSK

Publicerad av Åsa Kalée den 04 Oct 2019
artikeltumnagel
1893 grundar Anders Andersson möbelföretaget AB Herbert Andersson på sin födelsedag. Namngivet efter sonen Herbert börjar byggandet av kvalitetsmöbler i den lilla skånska orten Gärsnäs.
FRÅN ÖSTERLENSK TILL ÖSTERLÄNSK Åsa Kalée 2019-10-03 22:00:00Z 0

ÄR DET SNYGGT PÅ TORNERSPELET HAR DU NOG GJORT RÄTT!
 

Publicerad av Åsa Kalée den 23 Sep 2019
artikeltumnagel

Bröstplåtar, timbrering, blasonering och historiska missförstånd. Så skulle man nog kunnat sammanfatta heraldik, läran om vapen.

Vad är vad? Får vem som helst göra sig ett vapen? Hur vet jag om det jag vill ha redan finns? Purister, gör er redo! I slutet av referatet följer länken till databasen ”Källan”. Som en helig gral där inspirationen till det egna skapandet finns. Go wild, men var försiktig med purpur.

ÄR DET SNYGGT PÅ TORNERSPELET HAR DU NOG GJORT RÄTT!  Åsa Kalée 2019-09-22 22:00:00Z 0

NÄR DET SJUNGER OM SPRÅKET

Publicerad av Åsa Kalée den 15 Sep 2019
artikeltumnagel
Niklas Törnlund började att skriva tidigt. Som 7-åring publicerades han i en tidskrift för barn med dikten ”Dikt till mor”, något som kunde slutat där. Fast besluten om att utbilda sig till psykolog har vägarna dock alltid snirklat sig tillbaka till poesiträsket, musikmossen och ett blått litet hus med panoramafönster. När Niklas talar flyter orden lätt och dansande genom rummet.
NÄR DET SJUNGER OM SPRÅKET Åsa Kalée 2019-09-14 22:00:00Z 0

ETT KRAFTFULLT NÄTVERK

artikeltumnagel
Rotary är ett av världens största yrkesnätverk. Med 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder nås många människor av de värderingar och budskap Rotary står för och vill sprida. För ett bättre samhälle. Men trots storleken och utbredningen för de möten som sker i ”rummet” skapas tack vare sociala medier allt fler digitala sociala nätverk. 
ETT KRAFTFULLT NÄTVERK 2019-09-10 22:00:00Z 0
KULTURPOLITISKA AMBITIONER, DIRIGENTEN I SARAJEVO & MÖJLIGHETER TILL ETT FRITT CIVILICERAT SAMHÄLLE Åsa Kalée 2019-08-18 22:00:00Z 0

Presidentskifte

Publicerad den 01 Jul 2019
artikeltumnagel
Presidentskifte. 
Tack så mycket Anders Byström och ett stort grattis och lycka till Callette Terhaerdt Losic. 
Presidentskifte Callette Terhaerdt Losic 2019-06-30 22:00:00Z 0

Vinnaren Engagemang Malmö Stipendium 2019

Publicerad den 28 Jun 2019
artikeltumnagel
Vinnaren av 2019 Engagemang Malmö Stipendium är utsedd- 25.000 kr går till Agge Angusson!
Agge Angusson är en av Malmös unga eldsjälar. En person som, med lyssnandet som redskap, skapar plattformar och möten för en ökad förståelse för strukturella orättvisor inom frågor som rasism, sexism, antisemitism och machokultur. Han står upp för rättvisa och civilkurage och verkar genom sina dialoger för att minska motsättningar mellan grupper som annars inte skulle mötts.
Vinnaren Engagemang Malmö Stipendium 2019 Callette Terhaerdt Losic 2019-06-27 22:00:00Z 0

Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik

artikeltumnagel
Musik har varit en viktig del för ett vanligt liv för studenter på musikskolan för barn med funktionsnedsättning i heder av Paul Harris i Lublin, Polen.Skolan grundades av roterande medlemmar, och serverar 20 elever med olika funktionshinder, inklusive Downs syndrom, autism och synskador.Den Rotary Club av Lublin-Centrum-Marie Curie-Sklodowska har finansierat med hjälp av Rotary Foundations matchande bidrag och Henryk Wieniawski musikaliska sällskapet, som inrymmer skolan.
Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik 2018-03-28 04:00:00Z 0 musik

Indien firar tre år utan polio

artikeltumnagel
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011.Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-28 04:00:00Z 0

Att finna fristad

artikeltumnagel
År hade Angalia Bianca sovit i övergivna byggnader över hela Chicago.Hon stal. Hon gjorde droger. Hon tillbringade tid in och ut ur fängelse för förfalskning, stöld, intrång och innehav av narkotika.Men efter att hon landat i fängelse för sjunde gången, något förändrats--Bianca visste att hon ville ha ett bättre liv.Hon visste precis hur man gör det hända.
Att finna fristad 2018-03-28 04:00:00Z 0

Rädda liv i Ghana

artikeltumnagel
Vad är det som att ta ett stort team till Afrika?Det har förmodligen varit en av de mest givande upplevelserna i mitt liv.I mitten av februari började jag leder roterande medlemmar från hela den östra kusten av USA genom Ghana.Jag har försökt att ge teamet en ghanansk Välkommen som jag fått på mina tidigare resor.En stor resa är en verklig välsignelse eftersom varje person ser Ghana och vårt arbete på ett annat sätt.
Rädda liv i Ghana 2018-03-28 04:00:00Z 0
Tags