KRISTIAN RANKLOO
Under fredagens föreläsning fick vi lyssna till organisationen Help at hands grundare Kristian Rankloo och hans skildringar över det ihärdiga och aldrig upphörande arbetet med att bidra till ökade livsvillkor för barn runt om i världen. Organisationen startades av 2013. De arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. De har drivit projekt i Filippinerna och Uganda.
Genom att arbeta med det 6:e globala FN målet ”Rent vatten och sanitet för alla” tycker Kristian att det går att närma sig alla de andra målen också. Att gå i skolan, ha ett arbete eller tak över huvudet är mycket viktiga, men finns inte rent vatten finns det oftast inte förutsättningar för de andra målen heller.
Kristian berättar om ett av projekten på ön Buyiga Island, en ö liggandes mitt inne i en enorm träskmark . Personerna boendes på ön har varit väldigt isolerade och det har varit svårt att skapa förutsättningar för skolan på ön . Inga lärare har velat bosätta sig där. Nu har ma n byggt den
första av 6 brunnar för färskvatten och det gör att sannolikheten att både läkare och lärare ska flytta dit ökar.
Den lokala Rotaryklubben är involverad i projektet .
Vill du stödja Help At Hand och arbetet för att ge fler barn rent vatten att dricka och möjligheten för utbildning och en tryggare framtid går det bra att skänka pengar via swish eller 90 postgirokonto (kontrollerat postgirokonto)
Numret är 900 6776
Du kan också läsa mer om alla projekt på www.helpathand.se